اخبار هفتگی نقض حقوق شهروندی بهایان ایران، آذر ماه هفتهٔ چهارم
Foad Manshadi / Foad Manshadi
20-Dec-2009

برای مشروح اخبار و مقالات مربوطه لطفا به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید:

تخریب گورستان بهاییان آبادان و خرمشهر سنگهای شکسته، تله خاکهای زیر و رو شده، دیوارهای فرریخته، تاریخ های گردگرفته و نامهای غبارآلود. اینجا گورستان بهاییان آبادان و خرمشهر است که در نیمه اول آذر ماه مورد هجوم افرادنا شناس قرار گرفت.

به نظر می رسد کسانی که دست به تخریب این مکانها زده اند یا از سوی دولت اجیر شده یا توسط سیاستهای واحدی مورد حمایت و تحریک قرار گرفته اند . این آشوب ها به همراه دستگیریهای گسترده ، یورش به منازل و ضبط وسایل، تشکیل روزافزون سمینارهایی بر ضد آیین بهایی، فرستادن سخنرانانی به منظور تحریک افکار عمومی بر ضد بهاییان در مدارس، دانشگاهها، مساجد، فرهنگسراها و اعلام حکمهای طولانی مدت زندان... >>>

recommended by foadmanshadi

Share/Save/Bookmark