حمله‌ مامورين امنيتی به محل سکونت خانواده‌ سهراب اعرابی و پاره کردن تصاوير سهراب
Gooya News / Gooya
22-Dec-2009

بعدازظهر روز يکشنبه چند نفر از نيروهای امنيتی به ساختمان محل سکونت خانواده‌ی سهراب اعرابی حمله کرده و تمامی عکس‌های اين جوان کشته‌شده در وقايع پس از انتخابات را کنده و پاره کردند. پروين فهيمی مادر سهراب که ديرتر به خانه رسيد نسبت به اين اقدام اعتراض کرد. مامورين اعلام کردند که از سوی پليس امنيتی آمده‌اند و خانم فهيمی نيز احضار شده‌است. خانم فهيمی به آن‌ها گفت: شما پسر من را کشتيد؛ چندين روز مرا از اين زندان به آن زندان و از اين اداره به آن اداره کشانديد؛ تا چند روز تلفن همراه سهراب پيش شما بود اما مرا "احضار" نکرديد، حالا احضارم می‌کنيد. با مقاومت مادر سهراب مامورين محل را ترک کردند. [خبر را بخوانيد]

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark