سفر چند ساعته احمدی نژاد برای حذف مخالف
Rooz Online / Nazanin Kamdar
22-Dec-2009

محمود احمدی نژاد دیشب از شیراز به تهران آمد تا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت و میرحسین موسوی را، پس از دستکاری دراساسنامه فرهنگستان هنر که ماه گذشته انجام داده بود، برکنار کند. خبرگزاری فارس، ارگان حامی دولت هم به سرعت این خبر را به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بر روی خروجی خود قرار دادتا نشان دهد احمدی نژاد اقدامات عملی برای حذف مخالفان خود را آغاز کرده است. احمدی نژاد بعد ازاین کار بلافاصله به شیراز برگشت.

 محمد محمديان عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در این مورد به فارس گفته است: "اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه امشب(دیشب)  ميرحسين موسوي را از رياست فرهنگستان هنر بركنار و علي معلم دامغاني را جايگزين وي كردند".

فارس در خبر خود به رفت و آمد احمدی نژاد میان تهران و شیراز نیز اشاره کرده و نوشته است: "رئيس جمهور که صبح سه شنبه در دور سوم سفرهاي استاني به شيراز رفته بود امشب (سه شنبه شب )ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark