ایرنا از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داد
Jonbesh e Rah e Sabz
30-Dec-2009 (one comment)

موسوی و کروبی را به یکی از شهرک های کلارآباد مازندران منتقل کرده اند

جنبش راه سبز (جرس): بولتن داخلی ویژه خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد: اعضاء اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پس از جمع بندی شرایط حفاظتی موسوی و کروبی که به دلیل شعله ور شدن آتش خشم مردم تهران از اعمال آن دو از وضعیت قرمز عبور کرده بود ، با هدف حفاظت از جان موسوی و کروبی ، آنان را در یکی از شهرکهای کلارآباد مازندران پناه دادند.
خبرگزاری دولت به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: در حال حاضر موسوی و کروبی تحت کنترل شدید نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه بوده و در کلارآباد مستقر هستند

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
kaveh111

leadership/ house arrest

by kaveh111 on

i was reading a joint declaration by makhmalbaf and sazgara on the tazaharat and the immediate steps following the ashura tazahorats.  our leadership against estebdad is now in the hands of a filmmaker, an ex memeber of the guards and the political leadeership inside may dissapear.   if this concerns you as it does me do not give up hope.  look at who is running the country