حسین کروبی: کسانی باید فرار کنند که آدم کشتند
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
30-Dec-2009

همزمان با راه اندازی تظاهرات دولتی علیه جنبش سبز مردم ایران، خبرگزاری رسمی دولت مدعی شد که مهدی کروبی و مهندس موسوی از تهران گریخته اند.در پاسخ به این ادعا، حسین کروبی به روز گفت: نخیر این حرف نادرست است و پدرم همچنان در منزل خود هستند.

فرزند مهدی کروبی افزود: اگر بنا بر فرار باشد کسانی باید فرار کنند که آدم کشتند و دست شان به خون مردم آلوده است. آقای کروبی دلیلی برای فرار ندارند و به پشتوانه مردم در خانه خودشان هستند و قصد فرار هم ندارند.

یکی ازنزدیکان میرحسین موسوی نیز به "روز" گفت که نخست وزیر زمان جنگ بعد از تشییع و خاکسپاری پیکر خواهر زاده اش در منزل خود به سر می برد و این شایعات و تهدیدها هیچ تاثیری بر روند پیگیری حقوق مردم از سوی آقای موسوی ندارد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark