بیانیه موسوی اتمام حجت با رهبری جمهوری اسلامی است
Rouydad News
01-Jan-2010 (one comment)

این آخرین اتمام حجت با کسانی که دل به اصلاح این نظام بسته اند، پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کرد تا اگر روزی مردم نا امید از اصلاح، از تمامیت این نظام هم گذشتند، جای هیچ اگر و امایی نماند.

محسن مخملباف و محسین سازگارا از فعالان سیاسی هوادار جنبش سبز در بیانیه ای کوتاه نسبت به دروغ پردازی ها و ارائه تعابیر غیر واقعی در مورد بیانیه میر حسین موسوی توسط رسانه های حامی دولت محمود احمدی نژاد و رهبری ایران توضیحاتی را ارائه کردند.

متن این بیانیه سه ماده ای به شرح زیر است:

1- مهندس موسوی در بیانیه اخیرش اعلام کرد که آماده کشته شدن برای مردم ایران است.او اعلام کرد رهبر واقعی جنبش سبز مردمی هستند که بی هیچ بیانیه ای از سوی او در روز عاشورا بپا خواستند.
با این همه برای آخرین اتمام حجت با کسانی که دل به اصلاح این نظام بسته اند، پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح کرد تا اگر روزی مردم نا امید از اصلاح، از تمامیت این نظام هم گذشتند،... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
David ET

Mr. Makhkmalbaf: Do not justify BULL SHIT

by David ET on

Mousavi:   من لازم می دانم قبل از آنکه راه حل خودم را برای خروج از بحران مطرح سازم، برهویت اسلامی و ملی و مخالف سلطه بیگانگان و وفادار به قانون اساسی ما و جنبش سبز تاکید نمایم. ما پیروان اباعبدالله حسین علیه السلام هستیم. ما شیفتگان حریتی هستیم که منادیش آن امام مظلوم بود      بما تهمت اهانت به قرآن، عاشورای امام حسین یا پاره کردن عکس حضرت امام قدس سره زده شود