من یک محارب هستم،
Gooya News / مژگان کاهن
07-Jan-2010

"موج همراهی با زندانیان و معترضین جنبش سبز، که افراطیون رژیم آن ها را محارب نامیده اند، وبلاگ های فارسی را فرا گرفته است. در این موج وبلاگی، وبلاگ نویسان با طرح این که من هم محارب هستم، سعی دارند نقشه تندروهای کودتاچی را در زمینه سازی برای اعدام و سرکوب فعالین دستگیر شده را خنثی نمیایند." (به نقل از سايت بالاترين)

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark