پیش از نوشیدن جام زهر، عذرخواهی کنید
شبکه جنبش راه سبز (جرس / Ali_UK
19-Jan-2010

اگرچه آن روز، نمایندگان ملت، برای نوشتن این نامه، با غربت و مظلومیت به انواع تهمت ها متهم شدند و امروز نیز برخی از آنان در زندان به سر می برند اما نامه نمایندگان ملت، به عنوان یک سند تاریخی در آخرین نقد محترمانه قدرت مطلقه برجا ماند که چون گوش شنوایی نیافت به شکسته شدن این جایگاه، در بین طیف وسیعی از ملت انجامید.

نامه ای که هنوز کابوس اقتدارگرایان است

پس از انتشار این نامه در سال 81، دستور داده شد که متن و حتی خبر آن در هيچ رسانه ای منتشر نشود. با اعلام اين دستور، بسیاری از خبرگزاری ها، متن و خبر انتشار اين نامه را از صفحات خود برداشتند و در روزنامه ها نيز هيچ اشاره ای به اين نامه نشد؛ اینک، هفت سال بعد، در مناظره اي که پنج شنبه شب گذشته از تلویزیون ایران پخش شد، علیرضا زاکانی از دوستان محمود احمدی نژاد و از راه یافتگان به این دوره از مجلس، با قرائت یک جمله از این نامه، آن را نقطه سیاه و لکه ننگی برای مجلس ششم و اصلاح ... >>>

recommended by ali_UK

Share/Save/Bookmark