ساخت فیلم مستند از زندانیان در زندان اوین
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
22-Feb-2010

در حالیکه اخبار از فشارهای شدید بر زندانیان سیاسی به منظور واداشتن آنان به تغییر مواضع حکایت دارد، از هفته پیش یک اکیپ، تحت عنوان "مستند سازان مستقل" در زندان اوین مستقر شده و اقدام به تهیه فیلم از زندانیان کرده است.

بر اساس گزارش های رسیده این اکیپ که در حال ساخت "فیلم مستند" از زندانیان سیاسی است با هماهنگی مسولان قضایی و معاونت سیاسی صدا و سیما در زندان اوین مستقر شده است.

یکی از کارکنان بخش معاونت سیاسی صدا و سیما در این زمینه به "روز" گفته است که در این سری از فیلم هایی که از زندانیان تهیه می شود از زندانیان خواسته می شود به صورت آزادانه به نقد مسائل سیاسی و بخصوص وقایع بعد از انتخابات بپردازند و به آنها گفته شده که "این گفتگوها صرفا برای انتقال انتقادات و تفکرات دگراندیشان و منتقدان و اطلاع مقامات ارشد نظام از این انتقادات و اندیشه ها و اسیب شناسی رویدادهای اخیر تهیه می گردد و از این گفتگوها به هیچ عنوان برای پخ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark