تجمع خانواده های دستگیرشدگان در مقابل دادستانی
Iran Global
21-Feb-2010

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانواده های دستگیرشدگان روزها قبل از 22 بهمن و روز 22 بهمن در مقابل دادستانی تجمع کردن و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.

روز شنبه اول اسفند ماه تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان روزهای قبل از 22 بهمن که با یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات شب هنگام به منازل آنها دستگیر و به بند 209 (شکنجه گاه) زندان اوین منتقل شده اند و همچنین دستگیرشدگان روز 22 بهمن در مقابل دادستانی در گلوبنده بازار تهران تجمع کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط عزیزان خود شدند.خانواده خواستار جوابگویی عباس جعفری دولت آبادی که با حکم او و همکارانش در شعب امنیت دادگاه انقلاب و با ارائه آن توسط ماموین وزارت اطلاعات عزیزان آنها دستگیر شده اند، بودند.

عباس جعفری دولت آبادی از حضور و جوابگویی به خانواده ها خوداری کرد ولی افرادی دادستانی به خانواده ها گفتند که روزهای چهارشنبه هر هفته ف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark