سایت مشایی:حال شریعتمداری وخیم است
Tabnak
08-Mar-2010 (4 comments)

یکی از اعضای تیم پزشکی حاج حسین شریعتمداری به حقیقت نیوز تاکید کرد: متاسفانه آقای شریعتمداری به سرطان مری مبتلا شده است و این احتمال می رود که این یار صدیق نظام تا سال جدید بیشتر در قید حیات نباشد.

وی ادامه داد: تیم پزشکی حاج حسین شریعتمداری برای بهبود وضعیت وی از تمام ابزارهای در اختیار خودشان استفاده کردند اما حال وی مساعد نیست و تنها باید ملت شریف ایران برای آقای شریعتمداری دعا کنند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Anonymous Observer

Death watch pizza party

by Anonymous Observer on

at my place.  Dest-e-g**z be hamrash...


mahmoudg

khariat Nadari on his way out

by mahmoudg on

I am sure god has good plans for his ass.  Maybe him, Khomeini and Mohammad can run after the hooris, (if any are left) and have themselves loads of fun.  Of course this is after Satan himself has had his way with him.  Funny caption for his Eulogy.

Another thug of the regime going to "darak" 


hamsade ghadimi

شریعت نداری

hamsade ghadimi


این که همیشه حالش وخیم بود. اگر هم بمیره، پیشرفت کرده.


Mardom Mazloom

خدایا،

Mardom Mazloom


میدونم که از گناهان حسین شریعت مداری (حشم - یعنی چارپا) نمیتونی بگذری. ولی خواهشمندیم که هر چی بدی این موجود کرده را شما بر عکسشو به پایه ملت ایران بریزی، که به امید تو یک روز ما از دست این لات و پوتها خلاص شیم.