بازنده بزرگ سال 88
Mardomak / Mehdi Jami
22-Mar-2010 (4 comments)

سال 88 سال پایان آقای خامنه‌ای بود. اما این به بازی‌های او پایان نداد. آقای خامنه‌ای از چند ماه قبل و تا 9 ماه بعد از انتخابات جنگ نرم و سخت بزرگی را در همه جبهه ها با رهبران با سابقه انقلاب و روزنامه نگاران گرد ایشان آغاز کرد. از این پس بازی فقط به صورت برنده بازنده پیش خواهد رفت. بازنده بزرگ آقای خامنه ای است. او تنها به قدرت نفت و سپاه و صدا-سیما پایان بازی را به عقب می‌اندازد.

آقای خامنه‌ای معلوم بود که کنار احمدی نژاد می‌ایستد چون کنار دیگری نداشت و نمانده بود. احمدی نژاد هم معلوم بود که به چهار سال دوم ریاست جمهوری امید بسته است. برای اهداف آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد بازگشت موسوی و تیم رهبران و نخبگان صدر انقلاب و ایده های شهروندمدار آنها به معنای از دست رفتن همه تلاش‌ها و دستاوردهای سیاسی رعیت پروران بود. خاتمی 8 سال برنامه‌های آقا را به عقب انداخته بود. آقا قصد میدان دادن به خاتمی‌ها را نداشت. موسوی محکوم به کنا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Shifteh Ansari

Kharmagas, stop with the personal attacks

by Shifteh Ansari on

I posted a news item.  Talk about the item or related topics or post another news item, closer to your way of thinking.  But attacking someone because of the contents or title of a news item he or she has posted is really cheap and petty.

 


MM

Shifteh - thanks for all your postings last year - keep it up

by MM on

.


Cost-of-Progress

Indeed, the begining of the end

by Cost-of-Progress on

of Iran-hating,  anti nationalist supporters of the hated regime of the unelected, un-Iranian clergy:

No regime can last indefinitely feeding on the blood and misery of its own people no matter how hard you make their lives. Take your stolen billions and GTFO!

____________

IRAN FIRST

____________


marhoum Kharmagas

Shifte, YOU are the GRAND loser

by marhoum Kharmagas on

Shifteh, Khamenehi is in power, so he is not a loser, progressive patriotic greens are not losers (as Dr. Sahimi elaborated in his article), extremists like you, Sazagara, Makhmalbaf, ..... are the losers, the grand losers.