شوک پایان تعطیلات برای احمدی نژاد
bbc persian / Husain Bastani
05-Apr-2010 (one comment)

امسال، وقتی تهرانی ها پس از دو هفته تعطیلات نوروزی به سر کارهای خود باز گشتند، شهرداری پایتخت بقایای یکی از خبرسازترین پروژه های محمود احمدی نژاد را، بدون سر و صدا جمع کرده بود.

خبرگزاری دولت ایران، ایرنا، روز یکشنبه ۱۵ فروردین (۴ آوریل)، این خبر را با لحنی ناخشنود گزارش کرد: "شهرداری تهران در ایام تعطیلات نوروزی دراقدامی سوال برانگیز پایه های منوریل فلکه صادقیه را بدون اطلاع رسانی عمومی و بدون هماهنگی با شورای عالی ترافیک کشور [زیر نظر وزارت کشور] برداشته است."

پروژه منوریل صادقیه تهران، از زمان شهرداری محمود احمدی نژاد و با وجود مخالفت وزارت کشور دولت محمد خاتمی آغازبه کار کرد، اما آقای احمدی نژاد بعد از رسیدن به ریاست جمهوری نیز، همچنان به پی گیری احداث منوریل ادامه داد.

این پروژه چند ده میلیارد تومانی، که منتقدانش آن را غیر عملی و بسیار پرخرج تر از راه حل های جایگزینی چون گسترش مترو می دانستند، از حدود چه... >>>

babak pirouzian

Masterpiece of A Nejad @ millions of $ loss

by babak pirouzian on

corruption, stupidity and mismanagement of people's money as its best......


Share/Save/Bookmark