نيمي از هواپيماهايي ايران‌اير از پرواز به اتحاديه اروپا منع شدند
ILNA
05-Apr-2010

 توجه به اعلام رسمي ايران اير برمالكيت 67 فروند هواپيما، با توجه به ليست اعلامي اتحاديه اروپا از اين پس 34 فروند از هواپيماهاي ايران‌اير يعني نيمي از ناوگان اين شركت حق تردد به اتحاديه اروپا را ندارند.

ایلنا: اتحاديه اروپا پرواز هواپيماهاي متعلق به «ايران اير» به كشورهاي عضو اين اتحاديه را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، كميسيون اروپا بعد از انجام بازرسي‌ها و برخي آزمايش‌هاي فني و امنيتي و برآورد امكان چندين سانحه هوايي جدي ممنوعيت ورود هواپيماهاي شركت ايران اير به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را اعلام و تاكيد كرد كه اين ممنوعيت در سريع‌ترين زمان ممكن اجرايي مي‌شود.
كميته امنيت هوايي اتحاديه اروپا همچنين اعلام كرد كه شركت ايران اير تنها با استفاده از ناوگان هوايي ويژه‌اي اجازه پرواز به كشورهاي اين اتحاديه را دارد.
كميسيون اروپا تاكيد كرد كه طي ماه‌هاي آينده براي بررسي ضريب ... >>>

recommended by sobh

Share/Save/Bookmark