خوشبخت‌ترین مردمِ جهان
Zamaaneh.com / Nader Afrasiabi
16-Apr-2010

اشاره: دانیل اورت (Daniel Everett)،

زبان‌شناس و مردم‌شناس آمریکایی زندگی شگفت‌انگیزی دارد. او همراه همسرش به قصد تبلیغ مسیحیت به میان قبیله‌ی «پیراها» از قبایل سرخپوستان آمازون رفت. اما تحت تأثیر فرهنگ قبیله‌ی «پیراها» به زودی از مسیحیت دست شست، از همسرش جدا شد و کتابی نوشت با عنوان: «Don't Sleep, There Are Snakes»

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark