یک سال سرکوب معلمان معترض در ایران
BBC Persian / Parsa Piltan
01-May-2010

امسال مراسم روز معلم در حالی در ایران برگزار می شود که اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به مطالبات این صنف رنگ و بویی تازه بخشیده است.

سرکوب اعتراض معلمان در اسفند ۱۳۸۵ در مقابل ساختمان مجلس فصل تازه ای در رابطه حکومت ایران با قشری را گشود که تعلیم و تربیت بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز را بر عهده دارند.

حالا دیگر دسته ای از معلمان معترض فعالانه مطالباتشان را پیگیری می کنند و از پرداخت هزینه کمتر هراس دارند.
درخواست از نامزدها

کانون صنفی معلمان ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری میثاق نامه ای برای نامزدها فرستاد.

در این میثاق نامه هفت مطالبه اصلی مطرح شده بود، از جمله به رسمیت شناخته شدن تشکلهای صنفی معلمان، لغو تمام احکام تخلفات اداری فرهنگیان، افزایش حقوق و به رسمیت شناخته شدن حق برگزاری تجمعات.

سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ایران می گوید که انتخابات سال پیش اولین باری بود که ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark