آیا مخالفان دولت در ۲۲ خرداد دست به راهپیمایی خواهند زد؟
Radio Farda
26-May-2010

«نبايد با اين سئوال ها جريان فتنه را نبش قبر كرد و در اين باره چيزى به دست ما نرسيده است»: این پاسخ مرتضى تمدن، استاندار تهران، به پرسش خبرنگاران درباره درخواست مخالفان دولت براى برگزارى راهپيمايى در روز ۲۲ خرداد، سالگرد انتخابات رياست جمهورى است.

«جريان فتنه» عنوانى است كه مسئولان جمهورى اسلامى براى جنبش سبز يا همان جنبش اعتراضى شكل گرفته پس از انتخابات سال گذشته استفاده مى كنند.

از سخنان استاندار تهران چنين بر مى آيد كه دولت احمدى نژاد جنبش سبز را «مرده» تلقى مى كند. اما ظاهراً اصلاح طلبان در ايران با اين تئورى موافق نيستند و با نزديك شدن به سالگرد انتخابات رياست جمهورى در تلاش براى بسيج هواداران خود براى برگزارى راهپيمايى هستند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark