سناریوی امنیتی ها علیه تحکیم شکست خورد
Rooz Online / Arash Bahmani
03-Jun-2010

در ادامه فشارها بر فعالان دانشجویی، دو تن از اعضای ستاد دانشجویی مهدی کروبی بازداشت شده اند و از وضعیت دو دانشجوی کرد هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که سناریوی نهادهای امنیتی علیه دفتر تحکیم نیز شکست خورد.

در حالی که روز سه شنبه، خبرگزاری فارس متنی منسوب به مرتضی سیمیاری رامنتشر کرده و از قول وی نوشته بود که از عضویت در دفتر تحکیم وحدت، استعفا داده است، یکی از اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم، این خبر را تکذیب و اعلام کرد که مرتضی سیمیاری به زودی خبر فارس را تکذیب خواهد کرد.

علی قلی زاده، در پاسخ به متنی که از ایمیل مرتضی سیمیاری ارسال شده بود، نوشته است که او و خانواده اش در این مدت تحت فشارهای شدید بوده ا ند، به گونه ای که مادر این فعال دانشجویی تاکنون به دلیل این فشارها چندین بار در بیمارستان بستری شده است.

وی در عین حال به "دانشجو نیوز" گفت که مرتضی سمیاری چندین ساعت پس از انتشار استعفانامه جعلی در ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark