احمد جنتی خواهان اعدام زنان "بدحجاب" شد
Rawa News
18-Jun-2010 (2 comments)

بنا به گزارش برخی منابع داخلی احمدی جنتی خطیب نمازجمعه تهران امروز در رابطه با مسئله حجاب گفته است که "سکوت در برابر مسأله بدحجابی، به بهانه انجام کار فرهنگی، گناه است".

آیت الله احمد جنتی در خطبه نخست نمازجمعه تهران، مسأله حجاب را حکم قرآن دانست و افزود: "پوشش اسلامی برای زن مسلمان واجب است و مظاهر اسلامی باید در فضای جامعه اسلامی حاکم باشد".

وی همچنین اضافه کرد که "کشوری که می خواهد الگوی کشورهای اسلامی باشد، اسلام ناب محمدی را در دست دارد و خون این همه شهید را برای حفظ اسلام، قرآن، حجاب و عفت زن و مرد نثار کرده است، چگونه می تواند در برابر مسأله بدحجابی که امنیت اخلاقی جامعه را هدف گرفته است، سکوت کند."

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهارداشت که "من نمی دانم قاچاقچی را می گیر... >>>

Shifteh Ansari

Video: Jannati says crackdown on hejab must go on

by Shifteh Ansari on

A more detailed report of Jannati's sermon:

 

//news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106325.phpShare/Save/Bookmark

 
Sheila K

Hejab, symbol of IRI

by Sheila K on

If after 31 years of tyranny Hejab goes away, the regime must go away too. Hejab was a systematic enforcement in every part of the Iranian women's life. It means you live under IRI rules. If you don't like it, get out of the country or stay in prison.

So the more they push people down, the more powerful and in control they feel. To condemn women to die for bad Hejabie is a serious case of PARANOIA!