تخریب منزل پنجاه تن از شهروندان بهایی در روستای ایول
Human Rights Activists News Agency
26-Jun-2010 (one comment)


خبرگزاری هرانا – منازل پنجاه تن از شهروندان بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد تخریب واقع شد، متن زیر گزارشی تشریحی به همراه ویدیویی از وقایع اخیر این روستا است که توسط گزارشگران هرانا تهیه شده است.
روستای ایول، در چهار دانگه ی هزار جریب استان مازندران، ودر جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است.
این روستا که در سالهای اخیر به دلیل سکونت برخی از شهروندان بهایی در آن همواره از سوی عوامل خودسر و با مشایعت نیروهای انتظامی و امنیتی صحنه زد و خورد بین آنها و پیروان آئین بهایی بوده است.
پس از انقلاب بهمن 57 در ایران برخی از ساکنین این روستا به دلیل فشار های وارده بر ساکنین بهایی آن در سال 62 اقدام به کوچ اجباری شده و بسیاری از زمین های ایشان توسط سایر روستائیان و افرا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
benross

Shame

by benross on

I suppose all Islamic revolution supporters are proud of this.