کروبی هم یک‌دفعه مجتهد شد
Jahan News / Jahan News
08-Jul-2010 (2 comments)

مهدي كروبي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 88 از بين 4 كانديدا نفر پنجم شده بود، توسط سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام "مجتهد" لقب گرفت.

به گزارش «خبرنامه دانشجويان ايران»، سايت مجمع تشخيص در اقدامي جالب توجه اعلام كرد كه كروبي به درجه اجتهاد رسيده است.

>>>
No Fear

Latest News

by No Fear on

Big brother looking after his subjects.


Share/Save/Bookmark

 
comrade

اوّل، پای چپ...

comrade


 

 

حالا تو گویی که مجتهد‌هایشان چه نام نیک‌ و چه  سهم عظیمی‌ دارند در
پیشرفت علم، گسترش صنعت، اشاعه هنر و انساندوستی که بر سر حائزالشرائط
بودنش به جان کثیف یکدیگر افتاده اند.

visit....//www.tudehpartyiran.org/mardom.asp