واقعا چه کسی ایران را اداره می کند؟
Jonbesh-e Rah-e Sabz
28-Jul-2010

جرس: در محافل سیاسی تهران از مدتها قبل این سوال جدی مطرح است که واقعا چه کسی ایران را اداره می کند؟ این سوال منحصر به اصلاح طلبان و معترضان سبز نیست، اکنون دربسیاری از محافل اصول گرایان نیز چنین سوالی مطرح است. زمینه طرح این سوال وقایعی است که برای بسیاری از وفاداران انقلاب و نظام قابل توجیه نیست و نمی توانند باور کنند که این پدیده های تلخ به دستور یک روحانی و یا یکی از پیروان رهبر فقید انقلاب صورت گرفته باشد

به هر حال به پرسش مهم فوق سه پاسخ شنیده شده است. پاسخ اول: کشور توسط شخص آقای خامنه ای اداره می شود، و فرمانده های سپاه پاسداران و تیم احمدی نژاد مطیع اوامر ولی امر هستند و اوامر ایشان را اجرا می کنند. هر زمان آقای خامنه ای از ایشان ناراضی باشد یا تاریخ مصرفشان به سر آمده باشد، عزل می شوند. خوب و بد حوادث اخیر کشور به پای ولایت مطلقه است و رهبر مسئول مستقیم بحران اخیر کشور است

پاسخ دوم: اگر چه ظاهرا مقام رهبری بر هم... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark