مهدی کروبی در نامه‌ای خطاب به جنتی: اگر من فتنه‌گرَم؛ شما نيز شريک دزدان رأی مردم‌ايد!ز
Gooya NEWS / سحام‌نيوز
29-Jul-2010

مهدی کروبی در نامه ای به تهمت ها و اظهارات ناروای شيخ احمد جنتی اعتراض کرد. در بخشی از اين نامه آمده است:عده ای به رياکاری، دغل بازی، عوام فريبی، آدم کشی، دين فروشی و زاهد نمايی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصاديق بارز آنها نباشيد جاده صاف کن آنان برای دستيابی به اهدافشان بوده ايد.
به گزارش خبرنگار سحام نيوز، کروبی در بخشی ديگر از اين نامه آفزوده است:اگر من فتنه گرم چون معترضم؛ شما نيز شريک دزدان رأی مردم و نارفيق اين قافله ايد. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه ی حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است. و متأسفانه همه جا عليه مردم و به نفع جريان خشونت گرای سرکوب گر.
مشروح کامل اين نامه بدين شرح است:

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark