بهمن محصص درگذشت
Gooya News / ELNA
29-Jul-2010

بهمن محصص، هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز، شام‌گاه ششم مردادماه در ۷۹ سالگی و در منزل مسکونی خود در شهر رم ايتاليا، از دنيا رفت.

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark