رئیس‌جمهوری ایران خطاب به غرب: آن ممه را لولو برد
Mardomak
03-Aug-2010 (one comment)

تکه هایی از سخنرانی محمود احمدی نژاد در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج در تهران

>>>
Maryam Hojjat

آن ممه را لولو برد

Maryam Hojjat


I thought it is very interesting to learn how people think about AN.


Share/Save/Bookmark