حمایت از خانواده یا حمایت از چندهمسری مردان؟
Khodnevis / Arash Bahmani
22-Aug-2010

اعلام بررسی لایحه «حمایت از خانواده» در صحن علنی مجلس، باعث شده است تا بسیاری از فعالان حقوق زنان، به موضع‌گیری در مقابل این لایحه بپردازند و خواستار آن شوند که بررسی این لایحه از دستور کار خارج شود. در همین زمینه زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و رییس اسبق دانشگاه الزهرا، در یادداشتی خواستار آن شده است که این لایحه از دستور کار مجلس خارج و مفاد آن توسط «کارگروهی از زنان و مردان کارشناس و پیشرو» مجددا بررسی شود.
به گزارش کلمه، رهنورد در یادداشت خود آورده است:«هم اکنون زنان نه تنها از تبعیض و از قوانین قیم مآبانه رنج می برند، که لایحه تخریب خانواده نیز بر مشکلات مالی و به طور خاص بر مشکلات زنان افزوده شده است.»
رهنورد در یادداشت خود همچنین آورده است: «در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده‌ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی و مسائل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و ضربات هولناک رفتار دیک... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark