صلح با ظالم، تأييد ظلم است!
Gooya News / بابک داد
01-Sep-2010 (one comment)

صلح با ظالم، تأييد ظلم است! پاسخی به پيشنهاد آشتی با حکومت!

»ترديدی نيست که هر مذاکره‌ای "قانون" و اصولی دارد. اما بر اساس کدام قانون و کدام اصولی می‌توان با حکومتی مذاکره کرد که حتی قوانين معيوب انتخاباتی خود را هم قبول نداشت و در تقلبی آشکار، نتايج آراء ملت را به يغما برد؟ آيا می‌توان با حکومتی که فساد از امحاء و احشاء‌اش بيرون زده مذاکره کرد و درباره "اصلاح امور" مذاکره کرد و به نتيجه مطلوب رسيد؟ >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Mammad

By the way

by Mammad on

Babak Dad is a practicing Muslim.

 

Mammad