لانه کودتا !!
Norooz News
15-Sep-2010 (4 comments)

سندی در شورای عالی امنیت ملی بدست آمده است که به صورت فایل پاورپوینت به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار و سازمان فتنه 88 پرداخته شده است. به نظر می رسد دلیل تهیه این سند به صورت فایل پاورپوینت هم به این دلیل باشد که کودتاگران برای ارائه و توضیح فتنه 88 برای مقامات بالاتر و توجیه نیروهای خودی آن را تهیه کرده باشند و احتمالاً هم مبنای تصمیم گیری های نظام را اسنادی از این دست هستند که تعیین می کنند.
این سند در عین حال مشابه همان صحبت هایی است که سردار اطلاعاتی، مشفق، در پاییز سال گذشته در جمع روحانیون مشهدی بیان داشت و با انتشار وسیع آن در اینترنت مبنای شکایت هفت نفر از سران اصلاح طلب از کودتاگران انتخاباتی سال 88 گردید. این سند نشان می دهد همانند آنچه که در شکایت هفت اصلاح طلب آورده شده است، برنامه ریزی کودتا از مدت ها قبل از انتخابات با رصد کردن جلسات اصلاح طلبان صورت گرفته و دستگاه های اطلاعاتی ابایی هم نداشتند که در میان منا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Mammad

Shifteh khaanoum

by Mammad on

Could not agree more. Note that most of the quaotes are either from eavesdropping, or when some of the jailed people were forced to "confess."

The people will get these bas.... I am certain.

Mammad


Majid

با این حساب

Majid


 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند!

حالا صبر کنین تا محتوای اون چمدون مکشوفه از صندوق عقب رولز رویس بر رسی بشه!

 


Shifteh Ansari

Mammad

by Shifteh Ansari on

It's pathetic!  This document doesn't look "intelligent" at all.  I swear sometimes I think to myself how badbakht our nation is to be ruled and pushed around by idiots like this who cannot even produce a piece of clear and sensible and real analysis to save themselves from their worsening paranoia.  It looks like Kayhan put together this presentation for a group of men who are most unfortunately responsible for 70+ million people's health, safety, and security!  This is pathetic and scary.


Mammad

In other words

by Mammad on

According to this analysis, practically anybody who is somebody is against Khamenei and AN. Good! That is what we need! 

Mammad