احمدی‌مقدم:۱۰ کشورخواستارفرستادن دانشجوبه دانشگاه نیروی انتظامی ایران هستند
Daneshjoo News
07-Oct-2010 (one comment)

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: امروزه نزدیک به 10 کشور در جهان خواستار فرستادن دانشجو و مربی به دانشگاه نیروی انتظامی ایران هستند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
kazem0574

Are you surprised?

by kazem0574 on

After seeing what fun is being had by our forces, no wonder.

//iranian.com/main/albums/mocking-greens