دو نامه و دو درخواست زندانیان سیاسی در ایران
Deutsche Welle Persian
11-Oct-2010

پنج زندانی سیاسی در نامه‌ی خود حاکمیت کنونی را «اقلیت حاکم» نامیده‌اند که «در غیاب نمایندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل كرده و می‌كند كه منافع ملی و مصالح كشور بازیچه‌ی تصمیم‌گیریهای نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجویانه‌ای شود كه امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به‌خطر اندازد».

این نامه را آقایان منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی امضا کرده‌اند.

به نظر ۱۴ زندانی سیاسی اوین، هرچند انگیزه‌ی محمود احمدی‌نژاد از طرح چنین پیشنهادی، «نوعی فرافکنی تبلیغاتی» است، «ولی به هر حال تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی می‌تواند موثر و نتیجه بخش باشد». زندانیان سیاسی نوشته‌اند، «در عین حال ملت ایران حق دارد که انتظار داشته باشد پیش از هر جای دیگر، در رفتار و چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شده، به حادثه‌ای رسیدگ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark