۱۸ عکس منتشرنشده از راه‌پيمايی مصدق و همراهان‌اش به کاخ مرمر،
gooya news / اميرشهاب رضويان
21-Oct-2010 (2 comments)

حافظه‏اش با وجود کبر سن هنوز خوب بود اما تاريخ دقيق وقايع را به خاطر نداشت. از روی تاريخ نگاتيوها فهميدم که موضوع مربوط به سال ۱۳۲۸ است و مربوط به تحصن دکتر مصدق و همراهان‌اش در کاخ مرمر. جالب اين‌جا بود که در هيچ‌يک از منابع، عکسی از اين روز تاريخی موجود نبود و اين بر ارزش کار مدنی به عنوان عکاسی که اين سندهای منحصربه‌فرد را از راه‌پيمايی دکتر مصدق از خانه‏اش تا کاخ مرمر تهيه کرده است، می‏افزود

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
Genghis Khan

Photo#18

by Genghis Khan on

Mosadeq looks like getting ready to faint. Again

If my body dies, let my body die, but do not let my country die.


Anonymouse

عکسهای بسیار جالبی‌ هستند. اسمهای دهان پرکن هم توش زیاده!

Anonymouse


Everything is sacred