تعطیلی موزه ملی ایران در روز جهانی کوروش
dw.world.de / فریبا والیات
29-Oct-2010
موزه ملی ایران در روز جهانی کوروش تعطیل بود. مسئولان علت این تعطیلی را به‌روزسانی سیستم ایمنی و تجهیزات موزه اعلام کردند. ولی برخی علت را جلوگیری از بازدید مردم از منشور کوروش در این روز می‌دانند. >>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark