حمله دوباره رهبر ایران به مخالفان دولت
BBC Persian
03-Nov-2010

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در آستانه روز دانش آموز، معترضان انتخاباتی را متهم کرد که سال گذشته در جریان راهپیمایی این روز می خواستند "هیمنه آمریکا" را زنده کنند.

آقای خامنه ای امروز چهارشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) در دیدار با گروهی از دانش آموزان ایرانی گفت: "جمعیت محدودی که پارسال می خواستند ۱۳ آبان را به لجن بکشند و با نماد ۱۳ آبان مقابله کنند، می خواستند هیمنه آمریکا را زنده کنند و حرکت عظیم ملت در مقابل ظلم های آمریکا را زیر سئوال ببرند".

رهبر ایران "شکست فتنه سال ۸۸" را ناشی از حضور جوانان دانست و گفت: "فتنه سال گذشته، فتنه بزرگی بود و سال ها بعد مشخص خواهد شد که چه توطئه خطرناکی در پشت آن نهفته بود".

مقامات ایران اعتراضات انتخاباتی سال گذشته این کشور را "فتنه" می خوانند و معتقدند که این اعتراضات از خارج از ایران هدایت می شده است.

از آنجا که دولت ایران اجازه راهپیمایی به مخالفان دولت و معترضان انتخاباتی ن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark