پاسخ به گزافه‌گوی عرب و کودتاگر ايران،
gooya news / مجتبی واحدی
10-Nov-2010

احمدی‌نژاد اعتراضات شديداللحن و گاه بی‌ادبانه سران عرب را با ملايمت و اظهار علاقه به آن‌ها پاسخ می‌گويد اما در برابر برخی پرسش‌ها که با لحنی بسيار ملايم‌تر توسط ساير کشورها مطرح می‌شود خود را «سوپر غيرتی» نشان می‌دهد و البته در نهايت تلاش می‌کند با باج‌دادن‌های مکرر، اعتراضات علنی را به حداقل برساند. سکوت حقارت‌آميز سران دولت دهم و رسانه‌های حامی او نسبت به اظهارات دخالت‌آميز سيدحسن نصرالله را می‌توان در همين چارچوب ارزيابی کرد

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark