کروبی به جنتی: کسانی که درمقابل فرزند تروریست تومقاومت کردندفتنه گرمی نامی؟
Saham News / Karoubi
16-Nov-2010

سحام نیوز: مهدی کروبی در مصاحبه ای به سوال خبرنگار ما در خصوص سخنان روز قبل احمد جنتی در نماز جمعه این هفته تهران پاسخ دادند. به گزارش خبرنگار سحام نیوز آقای کروبی در بخشی از این مصاحبه علما و عقلا را به تذکر و توصیه به آقای جنتی برای پرهیز از اینگونه اظهار نظرات فراخواندند. مهدی کروبی در بخش دیگری از این مصاحبه به آقای جنتی یادآور شدند که این رفتارها و گویش ها ثمره اش قتل های خودسرانه ای می شود که همگان به خاطر دارند. متن کامل این مصاحبه را بخوانید:
خبرنگارسحام نیوز: جناب آقای کروبی ضمن عرض خسته نباشید؛ آقای جنتی در نماز جمعه روز گذشته خود “مرخصی دادن به توطئه گران را مانند مرخصی دادن به سارقان دانست” و از قوه قضائیه در این خصوص گله مندی کرد.آقای جنتی همچنین در بخش دیگری از سخنانش خواستار برخورد شدیدتر این قوه با زندانیان سیاسی شده است. شما تبعات اینگونه سخنان را آنهم از تریبون نماز جمعه چگونه تحلیل می کنید و آیا اینک... >>>

recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark