رحیمی دروغی مضحک گفت
Rooz Online
19-Dec-2010

متکی به ادعای محمد رضا رحیمی مبنی بر در جریان بودن وی از ماجرای برکناری اش قبل از سفر به سنگال، داستان برکناری او را وارد فاز تازهای کرد؛ وزیر خارجه معزول سخنان رحیمی در جلسه تودیع و معارفه را "کذب" و نحوه برکناری خود را "مضحک" دانست.

منوچهر متکی که از زمان برکنار شدن تا کنون تنها یکبار و آنهم در مراسم عزاداری بیت آیت الله خامنه ای در انظار عمومی ظاهر شده، روز گذشته در گفت و گویی تلفنی با خبرگزاری مهر، ادعاهای محمد رضا رحیمی درباره اطلاع از برکناری اش قبل از سفر به سنگال را کذب دانست و اظهارکرد: "صحبت های آقای رحیمی کذب محض است و باید در اینجا بر ضرورت رعایت صداقت در گفتار به ویژه از سوی مسئولین تاکید کنم".

بنا به نوشته مهر، متکی افزوده است: "هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته ام".

بنا به نوشته این خبرگزاری، منوچهر متکی این نحوه برکنا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark