بی‌پناهی!
gooya news / احمد وحدت‌خواه
28-Dec-2010

ریشه دشمنی با فرهنگ‌سازان کشور ما از جمله جعفر پناهی را نباید فقط در اثر حوادث پس از انتخابات کذایی سال گذشته دید. داستان این هجوم مغول‌وار به اندیشه و روان ملت ما از آن روزی آغاز شد که نیروهای متعصب مذهبی در پناه تبلیغات بازماندگان استعمار روند نوگرایی مردم ما و سازندگی ایران نوین را هدف نابودی قرار دادند

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark