مرد ايرانی متهم به قاچاق اسلحه در نيجريه، اتهامات خود را رد کرد
Radio Farda
01-Feb-2011

يک مرد ايرانی که به اتهام قاچاق اسلحه در نيجريه بازداشت است، روز سه شنبه در حضور قاضی پرونده تمامی اتهامات خود را رد کرد.
عظيم آقاجانی و همدستش که اهل نيجريه است متهم هستند، برای انتقال محموله حاوی سلاح که چهار ماه پيش در بندر لاگوس کشف شد، تدارک و برنامه ريزی کرده اند.
جلسه روز سه شنبه دادگاه در ادامه تحقيقات پرونده برگزار شد.
قاضی دادگاه از پليس امنيتی نيجريه خواست تا در زمان نخستين جلسه محاکمه در روز ۱۵ فوريه، اين دو متهم را در بازداشت نگه دارد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark