«کوله وامپه» فیلمی از برتولت برشت
Radio Zamaneh
12-Feb-2011 (one comment)

این فیلم ازهمان ابتدای ساخت‌اش با مشکلات فراوان روبرو بود. وسط فیلمبرداری، شرکت پرومته که تهیه‌کننده‌ی فیلم بود، پولش ته کشید و کار مدتی متوقف ماند، تا اینکه یک تهیه‌کننده‌ی سوئیسی حاضر شد کار را ادامه بدهد. بعد از تکمیل کار هم دیوار بلند سانسور جلوی فیلم سبز شد. اداره‌ی سانسور سازندگان فیلم را متهم کرد که به حکومت، پلیس، و دستگاه قضا توهین کرده‌اند. دستگاه سانسور این فیلم را ترکیبی از فیلم داستانی، فیلم تبلیغی و گزارش خبری دانست. برشت هم به شوخی اداره سانسور را ستود که از جمله معدود کسانی بوده که فیلم را فهمیده. فیلم نخستین بار در ماه مه ۱۹۳۲ در مسکو نشان داده شد. اما تماشاگران حزبی واکنش چندان گرمی نشان ندادند. گفته شد که قسمت مسابقه موتور سواری ورزشکاران کارگر چندان به مذاق روس‌ها خوش نیامده است. چون کارگران را در یک کشور سرمایه‌داری صاحب موتورسیکلت نشان می‌داد و این باب طبع تبلیغات روس‌ها نبود. چندی بعد فیلم د... >>>

shapourian

فیلمی از برتولت برشت

shapourian


//radiozamaneh.com/content/%C2%AB%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%87%C2%BB-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA


Share/Save/Bookmark