جبهه مشارکت: جنبش سبز به دنبال سقوط نظام نیست
BBC Persian
12-Feb-2011

جبهه مشاركت ايران اسلامى، با انتشار بيانيه اى در روز شنبه ۲۳ بهمن ( ۱۲ فوريه) اعلام كرد كه بر خلاف مصر، سقوط رژيم، موضوع اجماعى جنبش سبز نيست و "ملت ایران" خواهان اصلاحات براى مصون سازى نظام از سقوط است.
در بيانيه جبهه مشاركت نوشته شده است كه سبزها خواهان اجراى بدون تنازل قانون اساسى و عدم دخالت نيروهاى امنيتى و نظامى در عرصه سياست و انتخابات‌ اند.
در بيانيه اين جبهه آمده است: "دیگر ديكتاتورها و نظاميان مداخله گر در سياست نمى توانند بدون توجه به مطالبات بيان شده در كف خيابان ها فرد مورد نظر خود را از صندوق انتخابات بيرون بياورند."
اين تشكل اصلاح طلب، گستردگى جنبش مردم مصر را مديون "تكثر بيكران شبكه هاى اجتماعى همچون مساجد، قهوه خانه ها، سازمان هاى مدنى، جنبش زنان و دانشجويان" دانسته و گفته است: "ديكتاتورى ها نمى‌توانند همچون سابق انتخابات را در جايى كاملاً دور از حوزه نظارت مردمى و بويژه نظارت... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark