گروه کر روسپیان
Radio Zamaneh
12-Feb-2011

اجرای اخیر نمایش «لولو» در برلین، چنان‌که انتظار می‌رفت، جنجال آفرید. «لولو» به علت بار قوی فمینیستی، و جنبه‌ی انتقادی شدید از سالوس ریاکاران فی‌نفسه جنجالی است، اما اجرای آن به کارگردانی کارگردان نوجو و نوآوری مانند فولکر لوش سر و صدای زیادی راه انداخت، چون او بر اساس اقتباس ویژه‌اش شکل تازه‌ای از این نمایش را ارائه نمود و روسپیان واقعی را هم به‌عنوان بازیگر به صحنه آورد. این کار شجاعانه هم با ستایش و هم با سرزنش روبرو شد.«لولو» نمایشی است که تقریباً صد سال از عمرش می‌گذرد، اما به‌قدری آوانگارد است که هنوز که هنوز است آوانگاردهای دوآتشه را هم متحیر می‌کند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark