گزارش‌های ضد و نقیض از تخریب بخشی از سی ‌و سه پل
BBC Persian
27-Feb-2011 (2 comments)

بعضی از خبرگزاری های داخلی از تخریب بخشی از سی‌وسه پل اصفهان خبر داده اند. مسئولان مترو و شهرداری اصفهان می گویند سی‌وسه‌پل آسیبی ندیده، فقط زمین در چند متری آن، دو متر نشست کرده است . شاهدان می‌گویند اطراف منطقه‌ نشست کرده را حصار کشیده اند و کسی از آنچه پشت پرده می‌گذرد، خبر ندارد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
onlyinamrica

If the vibration of the train’s wheels

by onlyinamrica on

Is a problem, then I suggest to adapt levitation system of propulsion instead. Chinese or Japanese would be more than happy to lend a hand, for a fee of course.


mahmoudg

and this is a post islamic structure

by mahmoudg on

which these morons can't take care of.  I think corruption of the Islamic kind is so rampant, the Islamic Rapist Cultist regime can't take care of its own.  I bet you if these morons were in charge of the "Kaaba", they could not even erect a public latrine properly in its place.