Iranian Police clamp down on protests
Euronews TV
02-Mar-2011

این بار مخالفان دولت با فراخوان قبلی در شهرهای تهران، شیراز و مشهد به دلیل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران حرکت اعتراضی موسوم به “جنبش سبز” به خیابان ها رفتند.

یک شاهد عینی در گفت و گو دربارۀ وضع مرکز تهران در بعد از ظهر سه شنبه از شلیک گلوله خبر داد. به گفتۀ وی پلیس ضدشورش در تهران علیه معترضان به گاز اشک آور متوسل شدند. بنا بر گفته های برخی شاهدان عینی تأثیر گازهای اشک آور به کار رفته علیه معترضان بیشتر از گاز اشک آور عادی بوده و همچنین عده ای از معترضان نیز دستگیر شده اند.

>>>

Share/Save/Bookmark