ساخت سیاسی دروغ‌گوپرور
Jonbesh-e Rah-e Sabz / Morteza Kazemian
05-Mar-2011

اما ظاهرا آن‌که با دولت نامشروع دست همکاری داده، همان مشی و شیوه‌ی حکومت‌داری را نیز مورد تأیید و تأسی قرار داده است. اگر رییس دولت کودتا چشم در چشم مخاطبان تلویزیونی، «دروغ» را با لبخند نشر می‌دهد، پس دلیلی وجود ندارد که وزیر خارجه‌اش چنین نکند. وقتی رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی ابایی از تحریف حقیقت و بی‌اعتنایی به واقعیت ندارد، چه انتظاری است که یک وزیر و مقام اجرایی نمایشی، به بازتولید قدرت مطلقه‌ی نظارت ناپذیر نپردازد.
ساخت سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، به‌دلیل ماهیت مطلقه و نظارت گریزش، روندی بی‌مهابا برای تداوم اقتدار، در یش گرفته است. چنین ساختی، که در آن «حفظ نظام، اوجب واجبات» توصیف می‌شود، از یک استاد دانشگاه و یک دیپلمات باسابقه، یک «دروغ‌گو»ی قهار و همراه چشم و گوش بسته می‌سازد. این سخن، در مقام نفی جایگاه «کارگزار» (Agent) نیست؛ به‌دشواری می‌توان نقش «فرد» و ویژگی‌های روان‌شناختی و باورها و چهارچ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark