ایرج افشار؛ ایرانشناس و کتابشناس ایرانی درگذشت
BBC Persian
09-Mar-2011 (5 comments)

ایرج افشار، کتابشناس و پژوهشگر حوزه ایرانشناسی و مولف، مصحح و مترجم حدود ۳۰۰ عنوان کتاب درگذشت.

آقای افشار پس از طی یک دوره بیماری خونی در ۸۵ سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت.

>>>
ebi amirhosseini

کوکب سیار

ebi amirhosseini


RIP.


Share/Save/Bookmark

 
ebi amirhosseini

نجیب زاده ایرانی

ebi amirhosseinimahmoudg

نازنین مرد فرهنگ ایران در گذشت؛

mahmoudg


نازنین مرد فرهنگ ایران در گذشت؛ تاریخ و تمدن ایران یکی از نادر مردان زنده نگهداری فرهنگ ایرانی را از دست داد.  زحمات او برای پایندگی و سر بلندی ایران ید طولانی داشت. دریغا که ایران دگر هم چون مردانی بزرگوار، وطن پرست، متمدن در درون خود ندارد. به امید روزی که وطنش که آنقدر به ان عشق می ورزید از دست اهریمن نجات پیدا کند. او همواره در شمار مردانی چون اصغر و یحیی مهدوی، و تنی چند، عمرى را برای ایران عزیزش به غنیمت گذاشت.  روحش شاد، و سرافراز باد فرزاندان خوشبخت او که همچون پدری داشتند.

Fred

پدر و پسر

Fred


خدمات پدر و پسر ثبت است بر جریده عالم. سخت جای خالیش پر شود.


Ali P.

His Memorial page:

by Ali P. on