افراد را دستگیر می‌کنیم، اگر رهگذر بودند آزاد می‌شوند!
Kaleme
09-Mar-2011 (5 comments)

رییس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد که بسیاری از بازداشت های خیابانی، به طور کور و تصادفی صورت می گیرد که آشکارا غی قانونی است. او خاطرنشان کرد: هم‌اکنون افراد را دستگیر می‌کنند، بعد از دستگیری کسانی که لغزیدند یا رهگذرند آزاد می‌شوند!

به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تعداد آمار افراد بازداشت شده در تجمع روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند گفت: آمار دقیقی ندارم این سوال را باید از دادستان بپرسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای برخورد با تجمعات غیرقانونی که در گوشه و کنار تهران انجام می‌شود دارید؟ گفت: این کار الان انجام می‌شود‌، هم‌اکنون این افراد را دستگیر می‌کنند، بعد از دستگیری کسانی که لغزیدند یا رهگذرند آزاد می‌شوند تا افرادی که برنامه‌ریزی شده باشند، مسبب باشند و بخواهند امنیت را بر هم بزنند قطعا دستگاه قضایی هم آنها را نگه می‌دارد و هم برخورد قانونی با آ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
G. Rahmanian

يا به قول ايت الله خرخالي

G. Rahmanian


اعدام ميكنيم. اگر مقصر بودن، ميرن جهنم و اگر هم مقصرنبودن، ميرن بهشت!


MM

دیوانه

MM


دیوانه جان،
قانون من درآورده جمحوری اسلامی میفرماید که: رهگذر فاقد ریش و پشم یا مقنعه متکافی آزار میبیند.


divaneh

تصحیح شما صحیح است

divaneh


مم جان درست می فرمایید. ما خودمان توی یکی از این بازجویی ها حاضر بودیم.

-اونجا چکار می کردی؟

- داشتم رد می شدم.

- چرا رد می شدی؟

- داشتم می رفتم خرید.

- پس رهگذر نبودی. داشتی می رفتی خرید. ببرید بزنیدش تا دیگه نره خرید. بعدی.

- اونجا چکار می کردی؟

- رهگذر بودم.

- اگر رهگذر بودی چرا از یک جای دیگه رد نشدی؟

- آخه راهم از اون طرف بود.

- پس رهگذر نبودی. راهت از اون طرف بود. ببرید بزنیدش که دفعه دیگه راهش از اون طرف نباشه. بعدی.

- اونجا چکار  می کردی؟

- لغزیدم.

- لغزیدی؟ مگه تو لغزنده ای؟ ببرید بزنیدش که دیگه نلغزه.

مرتیکه. فکر میکنه هر کسی حق داره بلغزه. بعدی. 


MM

تصحیح - افراد را دستگیر می‌کنیم، اگر هم رهگذر بودند آزار می‌شوند

MM


.


vildemose

They must be so scared. I

by vildemose on

They must be so scared. I don't blame them. They can smell their final demise.