آتش زدن کتاب مقدس توسط نیروهای سپاه پاسداران
gooya news / شهرام قهرمانی
10-Mar-2011 (one comment)

در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری ، سپاه پاسداران ایران ، در روستایی به اسم `دریشک` در نزدیکی‌ شهرستان سلماس واقع در نزدیکی‌ مرز ترکیه، تعداد زیادی کتاب مقدس (انجیل) را که از راه قاچاق توسط مبشرین مسیحی‌ به ایران فرستاده شده بود را پس از ضبط طی‌ مراسمی سوزانده اند ... ادامه

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

If It was Quran, Muslims would have gone wild

by IranFirst on

 The Muslim savages would burn cities around the world and kill people during their demostrations for someone drawing a cartoon in of the terrorist mohamad in Europe. 

 Such is the mentality an double standards of the followers of the "religion of peace"

 

کور ،کچل ،بسیجی ،ساندیس خور ،پاسدار و ملا.....حمام باید گردند