دهکده المپیک، دهکده ایران!
gooya news / احمد وحدت خواه
18-Mar-2011

با اینکه در شکایت مسخره رژیم در مورد آرم المپیک لندن سخنی از عدم شرکت هیئت ورزشی ایران در بازیهای آن نشده است، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مصاحبه ای با روزنامه «اخبار یهودیان» تعارفات دیپلماتیک را کنار گذاشته و در سخنانی که فقط یک «به َدَرک» کم دارد صریحا ضمن نکوهش این جنجال بیهوده اعلام کرده است که «این بهانه ای باورنکردنی است و اگر نیامدید هم نیامدید. جایتان خالی نخواهد بود»

>>>
recommended by Maryam Hojjat

Share/Save/Bookmark