۵ فروردین - شکنجه وحشیانه وکیل سکینه محمدی
سحام نيوز / سحام نيوز
26-Mar-2011
سحام نيوز: هوتن كيان، وكيل مدافع خانم سكينه محمدي، در نامه اى به سازمان
هاى حقوق بشر، پرده از وضعيت اسفناك خود برداشته است. به گزارش سحام نيوز،
روزنامه تايمز چاپ لندن در گزارشى كه امروز منتشر كرد، بخش هايى از رنج
نامه هوتن كيان را چاپ نموده است. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark