قتل یک زندانی سیاسی توسط ماموران امنیتی رژیم
اهواز نیوز / اهواز نیوز
28-Mar-2011
ازم به ذکر است طی چند روز اخیر حدود ۲٣۴ نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی
در شهرهای مختلف استان خوزستان دستگیر شده اند که سی و پنج نفر از آنان به
مکان های نامعلوم منتقل شده اند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark